Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2023

     Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh;

     Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học chính quy theo các phương thức: 100, 200, 402 như sau:

I. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

STT Mã ngành Tên ngành Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Phương thức: 100 Phương thức: 200 Phương thức: 402
1 7140246 Sư phạm công nghệ 20 24 -
2 7340101 Quản trị kinh doanh 17 18 -
3 7340301 Kế toán 17 18 -
4 7340404 Quản trị nhân lực 17 18 -
5 7480108 Công nghệ kỹ thuật máytính 17 18 -
6 7480201 Công nghệ thông tin 17 18 -
7 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17 18 -
8 7510202 Công nghệ chế tạo máy 17 18 -
9 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 16 18 -
10 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 18 19 17
11 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 17 18 17
12 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 17 18 -
13 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18 19 17
14 7519003 Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu 16 18 -

Ghi chú:

     - Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm tối thiểu 03 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên (nếu có).

     - Các tổ hợp môn xét tuyển:

     + A00: Toán, Vật lý, Hóa học

     + A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

     + B00: Toán, Hóa học, Sinh học

     + D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

     - Các phương thức xét tuyển:

     + Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Mã phương thức: 100

     + Xét theo kết quả học tập cấp THPT (học bạ) - Mã phương thức: 200

     + Xét theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội - Mã phương thức: 402

II. Thông tin liên lạc

     Bộ phận tuyển sinh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, số 117, Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, NGhệ An.

    Điện thoại: 02383.833.002; Hotline: 0979.681.724; Zalo: 0904941681.