Thông báo tuyển sinh Đai học hệ chính quy năm 2024

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2024

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (mã trường: SKV) là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín và chất lượng trong cả nước. Với 64 năm hình thành và phát triển, Trường đã liên tục đổi mới, sáng tạo, cung cấp nguồn nhân lực và các sản phẩm khoa học chất lượng trong các lĩnh vực: công nghệ, kỹ thuật, sư phạm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Năm 2024, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy như sau:

I. Các ngành đào tạo đại học: 1500 chỉ tiêu

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Phương thức/Tổ hợp môn

xét tuyển

 
 

1

Sư phạm công nghệ

7140246

 

Phương thức tuyển sinh:

1. Xét tuyển thẳng

2. Xét theo kết quả thi TN THPT năm 2024

3. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ)

4. Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP HCM; theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy năm 2024 của Đại học Bách Khoa Hà Nội.

 

Tổ hợp môn xét tuyển:

- A00: Toán, Vật lí, Hóa học

- A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

- B00: Toán, Hóa học, Sinh học

- D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

 

2

Quản trị kinh doanh

7340101

 

3

Kế toán

7340301

 

4

Thương mại điện tử

7340122

 

5

Công nghệ kỹ thuật máy tính

7480108

 

6

Công nghệ thông tin

7480201

 

7

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7510201

 

8

Công nghệ chế tạo máy

7510202

 

9

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7510203

 

10

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

 

11

Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Nhiệt - Điện lạnh)

7510206

 

12

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

 

13

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7510303

 

14

Thiết kế vi mạch

 

 

II. Hình thức tuyển sinh

1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước và nước ngoài.

2. Đối tượng tuyển sinh

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Đối với người nước ngoài: Đã tốt nghiệp THPT (tương đương trình độ THPT của Việt Nam) và đạt trình độ tiếng Việt bậc 4 theo khung năng lực Tiếng Việt dành cho người nước ngoài.

3. Phương thức tuyển sinh

3.1. Xét tuyển thẳng đối với các đối tượng sau: Những thí sinh thuộc các đối tượng xét tuyển thẳng theo quy định trong Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; thí sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố của một trong các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của Nhà trường; thí sinh học tại các trường chuyên; thí sinh có học lực loại giỏi cả 3 năm lớp 10, 11 và 12.

3.2. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Thời gian và hình thức đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

            Nguyên tắc xét tuyển:

            Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có).

            Lưu ý: Năm 2024, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (thang điểm 30) đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi TN THPT được xác định theo công thức:

            Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7.5) × Mức điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

3.3. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ)

- Nguyên tắc xét tuyển:

+ Cách 1: xét điểm cả năm (ĐCN) các môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển

Điểm xét tuyển (ĐXT) = [ĐCN môn 1 + ĐCN môn 2 + ĐCN môn 3] + Điểm ưu tiên (nếu có)

+ Cách 2: xét theo điểm trung bình 3 môn của 5 học kỳ (Học kỳ 1, 2 lớp 10; Học kỳ 1, 2 lớp 11 và Học kỳ 1 lớp 12) theo tổ hợp xét tuyển

            Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm học tập × 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

            Trong đó: Điểm học tập là điểm trung bình 5 học kỳ và được làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

3.4. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP HCM; theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy năm 2024 của Đại học Bách Khoa Hà Nội và được quy về thang điểm 30 như sau:

+ ĐH Quốc gia Hà Nội: ĐXT = điểm ĐGNL × 30/150 + điểm ưu tiên (nếu có).

+ ĐH Bách khoa Hà Nội: ĐXT = (Toán + đọc hiểu + khoa học tự nhiên + tiếng Anh) × 3/4) + điểm ưu tiên (nếu có).

+ ĐH Quốc gia TP HCM: ĐXT = Điểm thi đánh giá năng lực × 30/1200 + điểm ưu tiên (nếu có).

4. Tiêu chí xét tuyển

- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ GD&ĐT và của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ), xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực, xét theo kết quả thi đánh giá tư duy: Điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

- Xét tuyển theo điểm xét tuyển của thí sinh đăng ký từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Nếu các thí sinh có điểm xét tuyển giống nhau thì thí sinh có điểm Toán lớn hơn sẽ được ưu tiên trúng tuyển.

- Thí sinh không trúng tuyển ngành mình đã đăng ký, được xét tuyển vào các ngành khác hoặc hệ đào tạo khác mà thí sinh đã đăng ký trong hồ sơ xét tuyển (theo thứ tự ưu tiên).

5. Phương thức đăng ký và hồ sơ xét tuyển

5.1. Xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT năm 2024

- Thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống quản lý thi THPT của Bộ GD&ĐT theo lịch chung của Bộ.

- Thời gian đăng ký xét tuyển: Theo lịch của Bộ GD&ĐT.

5.2. Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ) và sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP HCM; theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy năm 2024 của Đại học Bách Khoa Hà Nội

- Phương thức đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện cho Nhà trường hoặc truy cập vào website: www.tuyensinh.vuted.edu.vn, mục “XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN” để thực hiện đăng ký xét tuyển online.

-  Hồ sơ gồm:

+  Phiếu ĐKXT (theo mẫu, có thể tải từ Website của Nhà trường)

            + Chứng nhận kết quả thi (đánh giá năng lực, đánh giá tư duy) năm 2024 do Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức (đối với thí sinh xét theo kết quả thi ĐGNL).

+ Học bạ THPT, Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024 (bản photocopy có công chứng).

+ Chứng minh nhân dân/thẻ CCCD (bản photocopy có công chứng)

+ Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).

+ 01 Phong bì ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ của người nhận.

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 10/05/2024 đến 30/06/2024 và các đợt bổ sung.

6. Chính sách học bổng hỗ trợ người học

            - Cấp học bổng bằng mức 100% học phí năm thứ nhất đối với thí sinh xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 có tổng điểm theo tổ hợp môn xét tuyển (không cộng điểm ưu tiên) cao; Thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội cao; Thí sinh có kết quả học tập 3 năm THPT đạt loại giỏi trở lên; Thí sinh học tại các trường THPT chuyên; Thí sinh đại giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố của một trong các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của Nhà trường.

            - Cấp học bổng bằng mức 30% học phí toàn khóa học cho các ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh.

            - Cấp học bổng bằng mức 20% học phí toàn khóa học đối với thí sinh nữ ĐKXT vào các ngành kỹ thuật; Thí sinh thuộc gia đình có con thứ 02 trở lên học tập tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh; Thí sinh là Bộ đội, Công an xuất ngũ từ năm 2023 trở đi.

7. Thông tin liên hệ

Bộ phận tuyển sinh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Số 117, Đường Nguyễn Viết Xuân - Phường Hưng Dũng - Thành phố Vinh - Nghệ An.

Điện thoại: 02383.833.002; Hotline: 0979.681.724; Zalo: 0904.941.681

E-mail: tuyensinhdhspktv@.gmail.com

Website: www.vuted.edu.vn; tuyensinh.vuted.edu.vn