Tra cứu văn bằng

Hướng dẫn:

Bước 1: Nhập đầy đủ thông tin: Số vào sổ, số hiệu và ngày, tháng, năm cấp bằng.

Bước 2: Bấm vào nút Tra cứu để hoàn thành.

Số vào sổ:
Số hiệu:
Ngày cấp:
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, số điện thoại: 02388 601 052.