Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2023

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2023

          Năm 2023, Trư­ờng Đại học Sư­ phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) Vinh tiếp tục tổ chức tuyển sinh đào tạo đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học (VLVH)

I. Ngành đào tạo, đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo

1. Ngành đào tạo cấp bằng kỹ sư: Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật ôtô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật máy tính.

          Tốt nghiệp cao đẳng: Thời gian đào tạo là 2,5 năm (78 tín chỉ);

          Tốt nghiệp trung cấp: Thời gian đào tạo là 3,0 năm (95 tín chỉ);

2. Ngành đào tạo cấp bằng cử nhân: Kế toán; Quản trị kinh doanh; Quản trị nhân lực; Sư phạm công nghệ.

          Tốt nghiệp cao đẳng: Thời gian đào tạo là 2,0 năm (63 tín chỉ).

          Tốt nghiệp trung cấp: Thời gian đào tạo là 2,5 năm (80 tín chỉ).

Những người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng đăng ký xét tuyển đại học liên thông ngành gần, phải học và thi các học phần bổ sung kiến thức 10 tín chỉ; khác ngành, phải học và thi các học phần bổ sung kiến thức 16 tín chỉ.

II. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển đối với tất cả các đối tượng tuyển sinh.

III. Hồ sơ tuyển sinh

          1. Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường ĐHSPKT Vinh);

          2. Bản sao công chứng: Học bạ, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

          3. Bản sao công chứng: Bảng điểm học tập, bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng...;

          4. Bản sao công chứng thẻ căn cước công dân;

          5. Bản sao công chứng các giấy tờ ưu tiên (nếu có);

          6. 01 giấy khám sức khỏe theo quy định hiện hành.

          Đối với các lớp tuyển sinh đào tạo tại Trường ĐHSPKT Vinh, thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ (lưu tại Trường ĐHSPKT Vinh); đối với các lớp tuyển sinh đào tại cơ sở liên kết, thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ (01 bộ lưu tại cơ sở liên kết, 01 bộ lưu tại Trường ĐHSPKT Vinh).

IV. Lệ phí tuyển sinh và học phí

1. Lệ phí tuyển sinh: 450.000 đồng/ thí sinh.

2. Học phí (dự kiến):

- Ngành đào tạo cấp bằng kỹ sư: 510.000 đồng/tín chỉ/ sinh viên;

- Ngành đào tạo cấp bằng cử nhân: 440.000 đồng/tín chỉ/ sinh viên.

V. Thời gian tổ chức xét tuyển: Tổ chức xét tuyển nhiều đợt trong năm.

VI. Địa điểm phát hành, thu nhận hồ sơ, tuyển sinh và tổ chức đào tạo

  1. Tại Trư­ờng ĐHSPKT Vinh;
  2. Tại các cơ sở liên kết đào tạo.

          Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo-Bộ phận quản lý đào tạo VLVH, Trường ĐHSPKT Vinh; Số 117, Nguyễn Viết Xuân, Ph. Hưng Dũng, Tp. Vinh, T. Nghệ An; Số điện thoại: 0912516758, 0944893737, 0946829727./.