Đại Học

Thông báo tuyển sinh Đai học hệ chính quy năm 2024

Thông báo tuyển sinh Đai học hệ chính quy năm 2024

Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học hệ chính quy năm 2024

Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học liên thông chính quy năm 2024

Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học liên thông chính quy năm 2024

Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học liên thông chính quy năm 2024

 

Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2024

Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2024

Thông báo về việc đăng ký xét tuyển sớm đại học chính quy, đợt 1 năm 2024

Thông báo về việc đăng ký xét tuyển sớm đại học chính quy, đợt 1 năm 2024

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo đăng ký xét tuyển sớm đại học chính quy, đợt 1 năm 2024

Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học hệ chính quy năm 2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học hệ chính quy năm 2023

Năm 2023, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy như sau

Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học liên thông hệ chính quy năm 2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học liên thông hệ chính quy năm 2023

Năm 2023, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo đại học liên thông hệ chính quy như sau:

 

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2023

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2023

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ xét tuyển đợt chính thức) vào đại học chính quy năm 2023

Phiếu Đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2024

Phiếu Đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2024

Phiếu Đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2024

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2024

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2024

Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2024

Quy chế tuyển sinh đại học năm 2024

Quy chế tuyển sinh đại học năm 2024

Quy chế tuyển sinh đại học nă 2024 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Đề án tuyển sinh năm 2024

Đề án tuyển sinh năm 2024

Đề án tuyển sinh đại học năm 2024

Học ngành công nghệ kỹ thuật máy tính - cơ hội tiềm năng, việc làm triển vọng

Học ngành công nghệ kỹ thuật máy tính - cơ hội tiềm năng, việc làm triển vọng

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, ngành công nghệ kỹ thuật máy tính là chuyên ngành hot nhất hiện nay trong nhóm CNTT, được rất nhiều phụ huynh và giới trẻ quan tâm. Tuy nhiên, còn nhiều người chưa biết Công nghệ kỹ thuật máy tính là gì? Cơ hội việc làm trong tương lai sẽ ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc câu hỏi trên.

 

 

 

Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học hệ chính quy năm 2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học hệ chính quy năm 2021

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (mã trường: SKV) là Trường Đại học công lập với hơn 60 năm xây dựng và phát triển, có chức năng đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật, giáo viên dạy nghề trình độ đại học và sau đại học; đào tạo công nhân kỹ thuật; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Có hệ thống quản lý chất lượng hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2008.