Phiếu Đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2024