Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2020

 

BỘ LAO ĐỘNG - TB & XH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 Nghệ An,  ngày      tháng      năm 2020

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ  THẠC SĨ, ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM  2020

 

          Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (mã trường: SKV) là đại học công lập với 60 năm xây dựng và phát triển, có chức năng đào tạo giáo viên dạy nghề trình độ thạc sĩ, đại học và cao đẳng; đào tạo nhân lực trình độ thạc sĩ, đại học và cao đẳng các chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ và kinh tế; dạy nghề các cấp trình độ; nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ giáo dục – đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội. Có hệ thống quản lý chất lượng hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2008.

          Năm 2020, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đại học, cao đẳng hệ chính quy như sau:

I. Các ngành đào tạo thạc sĩ: 80 chỉ tiêu.

TT

Ngành đào tạo

- Đối tượng tuyển sinh: Người đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp hoặc ngành gần.

- Thời gian thi tuyển: đợt 1 (tháng 4/2020), đợt 2 (tháng 10/2020).

- Thi tuyển: Ngoại ngữ, cơ sở ngành, chuyên ngành.

1

Kỹ thuật cơ khí

2

Kỹ thuật điện

3

Sư phạm kỹ thuật điện

4

Sư phạm kỹ thuật ô tô

II. Các ngành đào tạo đại học: 1180 chỉ tiêu.

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Thời gian
đào tạo

Đào tạo sư phạm

  

1

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

3,5 – 4 Năm

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

3

Công nghệ chế tạo máy

7510202

4

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7510201

5

Công nghệ thông tin

7480201

6

Công nghệ kỹ thuật máy tính

7480108

7

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

7510302

8

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7510303

9

Kế toán

7340301

10

Quản trị kinh doanh

7340101

11

Quản trị nhân lực

7340404

12

Sư phạm công nghệ

7140214

Không phải đóng học phí

 

III. Các ngành đào tạo cao đẳng: 480 chỉ tiêu.

TT

Tên ngành

Mã ngành

Thời gian đào tạo

1

Công nghệ chế tạo máy

6510212

2- 2,5 năm

2

Điện tử công nghiệp

6520225

3

Điện công nghiệp

6520227

4

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

6510303

5

Hàn

6520123

6

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

6510201

7

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

6520205

8

Công nghệ kỹ thuật ô tô

6510202

9

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

6510305

10

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

6520201

11

Nguội sửa chữa máy công cụ

6520126

12

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

6510312

13

Cắt gọt kim loại

6520121

14

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

6510304

15

Chế tạo thiết bị cơ khí

6520104

16

Lắp đặt thiết bị cơ khí

6520113

17

Cấp thoát nước

6520312

18

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

6520151

19

Kế toán

6340301

1,5- 2 năm

20

Quản trị kinh doanh

6340114

21

Kế toán doanh nghiệp

6340302

22

Maketing thương mại

6340137

23

Công nghệ thông tin

6480201

24

Quản trị mạng máy tính

6480210

25

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp  máy tính

6480102

26

Công tác xã hội

6760101

IV. Hình thức tuyển sinh hệ đại học, cao đẳng chính quy

1. Đối tượng tuyển sinh

          - Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

          - Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: tuyển sinh theo 2 phương thức:

          - Xét tuyển theo kết quả thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2020.

          - Xét tuyển theo kết quả học tập Trung học phổ thông.

4. Cách thức xét tuyển

a. Tổ hợp môn xét tuyển

          - A00 (Toán, Vật lý, Hóa học);

          - A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh);

          - D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh);

          - B00 (Toán, Hóa học, Sinh học).

b. Cách tính điểm xét tuyển:

          -  Điểm xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia = Tổng điểm ba môn theo tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên.

          -  Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT = Điểm học tập × 3 + Điểm ưu tiên.

Trong đó:

          Điểm học tập được tính theo một trong hai cách sau:

          * Cách 1: Điểm học tập là điểm trung bình 5 học kỳ (Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; Học kỳ 1 lớp 12) theo tổ hợp môn xét tuyển.

          * Cách 2. Điểm học tập là điểm trung bình năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển.

          Điểm học tập làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

          Điểm ưu tiên: là tổng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng (theo Quy chế tuyển sinh hiện hành).

5. Tiêu chí xét tuyển

         - Xét tuyển theo kết quả thi Trung học phổ thông Quốc gia: Tổng điểm ba môn theo tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên (khu vực và đối tượng) lớn hơn hoặc bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

          - Xét tuyển theo kết quả học tập Trung học phổ thông: Điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

          + Nhà trường xét tuyển theo ngành; cùng một ngành đăng ký xét tuyển, các tổ hợp môn xét tuyển được xét ngang nhau;

         + Xét tuyển theo điểm xét tuyển của thí sinh đăng ký từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Nếu các thí sinh có điểm xét tuyển giống nhau thì thí sinh có điểm Toán lớn hơn sẽ được ưu tiên trúng tuyển.

          + Thí sinh không trúng tuyển ngành mình đã đăng ký, được xét tuyển vào các ngành khác hoặc hệ đào tạo khác mà thí sinh đã đăng ký trong hồ sơ xét tuyển (theo thứ tự ưu tiên).

6. Thời gian tuyển sinh

          - Xét tuyển theo kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia: theo quy  định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          - Xét tuyển theo kết quả học tập THPT: Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển chia thành nhiều đợt như sau, cho đến khi đủ chỉ tiêu:

Đợt

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển

1

Từ 20/03/2020 đến 24/04/2020

2

Từ 27/04/2020 đến 30/06/2020

3

Từ 01/07/2020 đến 20/07/2020

4

Từ 21/07/2020 đến 03/08/2020

5

Từ 04/08/2020 đến 13/08/2020

6

Từ 14/08/2020 đến 24/08/2020

7

Từ 25/08/2020 đến 07/09/2020

8

Từ 08/09/2020 đến 21/09/2020

9

Từ 22/09/2020 đến 05/10/2020

10

Từ 06/10/2020 đến 30/10/2020

11

Từ 02/11/2020 đến 15/12/2020

7. Phương thức đăng ký xét tuyển và hồ sơ xét tuyển

          -  Phương thức đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện cho Nhà trường hoặc đăng ký xét tuyển trực tuyến tại trang web: www.tuyensinh.vuted.edu.vn.

          - Hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          - Hồ sơ xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) bao gồm:

               + Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu, có thể tải từ Website của Nhà trường)PHIEU_DKXT_DH_CD_2020.

               + Học bạ THPT (phô tô công chứng).

              + Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản phô tô công chứng đối với những thí sinh chưa có Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời sẽ nộp bổ sung sau ngày 30/7/2020; xét tuyển sau khi thí sinh nộp bản phô tô công chứng Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp).

               + Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).

               + 01 Phong bì ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ của người nhận.

8. Tuyển sinh đại học liên thông và văn bằng 2: 300 chỉ tiêu.

          Dành cho đối tượng đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Dự kiến xét tuyển đợt 1 (tháng 2/2020), đợt 2 (tháng 7/2020), đợt 3 (tháng 11/2020).

9. Thông tin liên hệ

Bộ phận tuyển sinh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh,

Số 117, Đường Nguyễn Viết Xuân - Phường Hưng Dũng - Thành phố Vinh - Nghệ An.

Điện thoại: 02383.833.002; Hotline: 0979.681.724

E-mail: tuyensinhdhspktv@.gmail.com

Website: www.vuted.edu.vn; tuyensinh.vuted.edu.vn

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  

(Đã ký)

 

TS. Phạm Hữu Truyền