Thông báo Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022

THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022 đối với các phương thức xét tuyển: Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022, xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ), xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội. Cụ thể như sau:

TT Mã ngành Tên Ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển theo các phương thức
Phương thức xét điểm thi TN THPT Phương thức xét theo học bạ Phương thức xét theo ĐGNL
1 7140246 Sư phạm công nghệ A00, A01, B00, D01 19 24  
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, B00, D01 16 18  
3 7340301 Kế toán A00, A01, B00, D01 16 18  
4 7340404 Quản trị nhân lực A00, A01, B00, D01 16 18  
5 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00, A01, B00, D01 16 18  
6 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, B00, D01 16 18  
7 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, B00, D01 16 18  
8 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00, A01, B00, D01 16 18  
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, B00, D01 17 19 17
10 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, B00, D01 16 18 17
11 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00, A01, B00, D01 16 18  
12 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, B00, D01 17 19 17
13 7519003 Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu A00, A01, B00, D01 16 18