Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2021. Xét theo kết quả học bạ THPT

   THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2021

xét tuyển theo kết quả học bạ THPT

 

     Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/05/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học tuyển sinh trình độ cao dẳng ngành Giáo dục mầm non;

     Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh;

     Căn cứ vào kết quả xét tuyển Đại học chính quy đợt 1 năm 2021, theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học bạ THPT của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh;

     Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh công bố Điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021, theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học bạ như sau:

TT Mã ngành  Ngành xét tuyển Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, B00, D01 18.0
2 7340301 Kế toán A00, A01, B00, D01 18.0
3 7340404 Quản trị nhân lực A00, A01, B00, D01 18.0
4 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00, A01, B00, D01 18.0
5 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, B00, D01 18.0
6 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, B00, D01 18.0
7 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00, A01, B00, D01 18.0
8 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, B00, D01 18.0
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, B00, D01 18.0
10 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00, A01, B00, D01 18.0
11 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, B00, D01 18.0
12 7140246 Sư phạm công nghệ A00, A01, B00, D01 24.0

     - Điểm trúng tuyển là tổng điểm của 03 môn theo tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực theo quy định hiện hành.

     - Đối với ngành Sư phạm công nghệ: Điểm trúng tuyển là 24.0 điểm và học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên (thang điểm 10).