Thông báo Đăng ký làm cộng tác viên tuyển sinh năm 2020

Thông báo

Về việc đăng ký làm cộng tác viên tuyển sinh năm 2020 

 

     Để tăng cường công tác truyền thông thông tin về Nhà trường đến người học và toàn xã hội. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh triển khai đăng ký làm cộng tác viên tuyển sinh năm 2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Học viên, sinh viên và cựu học viên, sinh viên của Trường.

2. Mô tả công việc:

- Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, hỗ trợ người học đăng ký xét tuyển, nhập học vào Trường năm 2020.

- Cộng tác viên hoàn toàn chủ động, tự lập kế hoạch và tự thực hiện công việc theo điều kiện cá nhân.

- Có thể đăng ký thực hiện công việc độc lập hoặc theo nhóm.

3. Quyền lợi:

- Được tập huấn về nghiệp vụ tuyển sinh, hướng nghiệp, hỗ trợ người học đăng ký xét tuyển, nhập học vào Trường năm 2020.

- Được cung cấp tài liệu để phục vụ công việc.

- Được hỗ trợ kinh phí 300.000đ/01 học sinh do cộng tác viên tư vấn đã nhập học vào Trường năm 2020.

- Được ghi nhận và cộng điểm rèn luyện (theo Quy định của Nhà trường).

- Được xem xét khen, thưởng khi có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển sinh, hướng nghiệp, hỗ trợ người học đăng ký xét tuyển, nhập học vào Trường năm 2020.

4. Hồ sơ, thời gian, cách thức đăng ký:

- Phiếu đăng ký (DT_Phieu dang ky du tuyen CTV tuyen sinh), bản photocoppy thẻ học viên, sinh viên (nếu đang là HV, SV).

- Thời gian đăng ký: 01/03 - 30/11/2020.

- Cách thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, 117, Đường Nguyễn Viết Xuân, P. Hưng Dũng, Tp. Vinh, Nghệ An hoặc đăng ký online tại Website: http://tuyensinh.vuted.edu.vn.

5. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

 - Ths. Nguyễn Tuấn Anh - Chuyên viên Phòng Đào tạo, SĐT: 0985453515

 - Ths. Lê Thanh Tươi - Chuyên viên Phòng Đào tạo, SĐT: 0904941681