Những điểm mới trong Quy chế đào tạo thạc sĩ từ 15.10.2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Chuẩn đầu vào phải có ngoại ngữ bậc 3

Điều 5 Quy chế mới ban hành kèm Thông tư 23/2021, người dự tuyển trình độ thạc sĩ sẽ phải đáp ứng các điều kiện:

Đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp. Đối với chương trình định hướng nghiên cứu thì hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập, nghiên cứu;

Có năng lực ngoại ngữ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Được tổ chức tuyển sinh online

Theo Khoản 2 Điều 6, cơ sở đào tạo được tổ chức thi tuyển theo các phương thức: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Cơ sở đào tạo được tổ chức tuyển sinh trực tuyến khi đáp ứng những điều kiện bảo đảm chất lượng để kết quả đánh giá tin cậy và công bằng như đối với tuyển sinh trực tiếp.

Không giới hạn số lần tuyển sinh trong năm

Việc tuyển sinh có thể được tổ chức một hoặc nhiều lần trong năm chứ không còn giới hạn 2 lần mỗi năm như trước.

Cho phép chuyển đổi tín chỉ và đăng ký trước học phần

Người học được xem xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ của một số học phần khi đã học một chương trình đào tạo thạc sĩ khác hoặc đã tốt nghiệp một chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù. Số tín chỉ được công nhận và chuyển đổi không vượt quá 30 tín chỉ.

Bên cạnh đó, sinh viên đang học chương trình đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) có học lực khá trở lên và các điều kiện khác do cơ sở đào tạo quy định có thể được đăng ký học trước một số học phần của chương trình thạc sĩ tại cùng cơ sở đào tạo. Số tín chỉ được công nhận không vượt quá 15 tín chỉ.

Quy định cụ thể về địa điểm, thời gian học tập

Điều 7 Quy chế mới quy định cụ thể địa điểm tổ chức đào tạo là trụ sở chính hoặc phân hiệu của cơ sở đào tạo. Các hoạt động thực hành, thực tập, nghiên cứu và trải nghiệm thực tế có thể được tổ chức ở ngoài cơ sở đào tạo nhưng không vượt quá 20% khối lượng chương trình đào tạo.

Kế hoạch giảng dạy, học tập các học phần trong chương trình đào tạo được bố trí đều trong các tuần của học kỳ. Trường hợp cần thiết phải xếp lịch học tập trung thời gian thì số giờ giảng đối với mỗi học phần không vượt quá 15 giờ/tuần và 4 giờ/ngày.

So với quy chế tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ cũ, các quy định trên đều là nhưng yêu cầu mới bổ sung mà trước đây chưa có.

Bổ sung hình thức đào tạo vừa học vừa làm

Thông tư 23 bổ sung thêm hình thức vừa làm vừa học cho chương trình định hướng ứng dụng thay vì chỉ quy định hình thức đào tạo chính quy như trước đây.

Thời gian học tập chuẩn toàn khóa đối với hình thức đào tạo vừa làm vừa học sẽ dài hơn ít nhất 20% so với hình thức đào tạo chính quy của cùng chương trình đào tạo.

Không còn quy định đào tạo thạc sĩ từ 1-2 năm

Trước đây, thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ được quy định từ 1-2 năm học.

Tuy nhiên, Thông tư 23 quy định về thời gian đào tạo, thời hạn này đã bị bãi bỏ, đồng thời chỉ yêu cầu thời gian học tập phù hợp với khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân.

Giới hạn số lượng tín chỉ đăng ký trong năm

Để tránh trường hợp học dồn bất hợp lý, quy chế mới đã bổ sung quy định về số lượng tín chỉ tối đa học viên được đăng ký trong 1 học kỳ.

Trong đó, tổng số tín chỉ tối đa trong một năm học không được quá 45 tín chỉ đối với hình thức chính quy và không được quá 30 tín chỉ đối với hình thức vừa làm vừa học.

Thông tư này sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15.10.2021 và áp dụng với các khóa trúng tuyển từ ngày có hiệu lực. 

 

Nguồn: laodong.vn