Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2021-đợt 1 theo phương thức Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 - ĐỢT 1

THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN: THEO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số: 441/QĐ-ĐHSPKTV ngày 16 tháng 09 năm 2021 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh)

 

⬇️ Danh sách thí sinh trúng tuyển (click để tải xuống danh sách)