Tóm tắt những điểm mới trong quy chế tuyển sinh đại học năm 2020

 Sau khi công bố đề thi tham khảo, Bộ GD&ĐT đã công bố quy chế tuyển sinh đại học năm 2020, trong đó đề cập đến một số quy định liên quan đến công tác xét tuyển.

Sau đây là 10 điểm mới trong quy chế mà thí sinh cần lưu ý:

1. Không tuyển sinh trình độ trung cấp sư phạm. Chỉ tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non

2. Các Sở GD&ĐT hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển

3. Công khai Đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường trước thời điểm thí sinh đăng ký xét tuyển 15 ngày.

4. Quy định điều kiện tổ chức thi tuyển riêng đối với các trường đại học.

5. Các bài thi/môn thi đưa vào tổ hợp xét tuyển phải gắn với yêu cầu của ngành đào tạo

6. Không sử dụng nhiều hơn 4 tổ hợp bài thi/môn thi để xét tuyển cho một ngành

7. Duy trì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe

8. Với 2 khối ngành sức khỏe và đào tạo giáo viên, trong trường hợp thí sinh trúng tuyển nhưng trường không đủ điều kiện để tổ chức lớp học, trường phải thống nhất với thí sinh phương án giải quyết hoặc báo cáo Bộ GDĐT để có phương án đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

9. Trường chỉ gửi giấy thông báo trúng tuyển khi thí sinh đáp ứng đủ điều kiện tuyển sinh, tránh trường hợp thí sinh chưa tốt nghiệp THPT đã có giấy thông báo trúng tuyển.

10. Không áp dụng Quy chế này trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh, địch họa... và các trường hợp bất khả kháng khác.

 

Nguồn: vtv.vn