Thông báo về hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019

          Ngày 01/4/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 1316/BGDĐT-GDĐH thông báo về hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019.

          Nhằm cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân liên quan đến Kỳ thi Trung học phổ thông quôc gia và tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019 như sau:

          1. Hỗ trợ về Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia:

          - Hỗ trợ qua email: hotrothi2019@moet.gov.vn; từ ngày 01/4/2019 đến ngày 22/8/2019.

          - Hỗ trợ qua điện thoại (trong giờ hành chính): 024-32181385; 024-32181386.

          + Đợt 1: Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 25/4/2019.

          + Đợt 2: Từ ngày 22/6/2019 đến ngày 04/8/2019.

          2. Hỗ trợ về xét tuyển đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy:

          - Hỗ trợ qua email: hotroxettuyen2019@moet.gov.vn; từ ngày 01/4/2019 đến ngày 22/8/2019.

          - Hỗ trợ qua điện thoại (trong giờ hành chính): 024-32181385; 024-32181386.

          + Đợt 1: Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 25/4/2019.

          + Đợt 2: Từ ngày 14/7/2019 đến ngày 22/8/2019.