Thông báo tuyển sinh liên thông chuyển đổi từ Cao đẳng nghề sang Cao đẳng kỹ thuật

 

BỘ LAO ĐỘNG - TB & XH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                             

                         Nghệ An, ngày 28 tháng 03 năm 2019

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CHUYỂN ĐỔI TỪ CAO ĐẲNG NGHỀ SANG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

 

         Năm 2019, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo tuyển sinh liên thông chuyển đổi từ cao đẳng nghề sang cao đẳng chính quy như sau:

I. Các ngành đào tạo:

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

1

Công nghệ chế tạo máy

6510212

14

Công nghệ kỹ thuật cơ, điện tử

6510304

2

Điện tử công nghiệp

6520225

15

Chế tạo thiết bị cơ khí

6520104

3

Điện công nghiệp

6520227

16

Lắp đặt thiết bị cơ khí

6520113

4

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

6510303

17

Cấp thoát nước

6520312

5

Hàn

6520123

18

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

6520151

6

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

6510201

19

Kế toán

6340301

7

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

6520205

20

Quản trị kinh doanh

6340114

8

Công nghệ kỹ thuật ô tô

6510202

21

Kế toán doanh nghiệp

6340302

9

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

6510305

22

Maketing thương mại

6340137

10

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

6520201

23

Công nghệ thông tin

6480201

11

Nguội sửa chữa máy công cụ

6520126

24

Quản trị mạng máy tính

6480210

12

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

6510312

25

Kỹ thuật sửa chữa lắp, ráp máy tính

6480102

13

Cắt gọt kim loại

6520121

26

Công tác xã hội

6760101

II. Đối tượng tuyển sinh:

- Người đã tốt nghiệp Cao Đẳng Nghề tương ứng với các ngành đào tạo của Trường.

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

III. Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi chuyển đổi (theo mẫu của Trường)

- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm Cao đẳng nghề; bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp và học bạ THPT.

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

- Bản sao công chứng Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân.

- 04 ảnh 3x4

- 01 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận.

IV. Phương thức tổ chức đào tạo:

- Tổ chức đào tạo theo phương thức tích lũy tín chỉ hoặc mô đun;

- Nhà trường công nhận và chuyển đổi kết quả học tập cho sinh viên trong trường hợp người học đã được công nhận tốt nghiệp chương trình từ trình độ tương đương, trong đó có môn học, mô đun hặc có môn thi tốt nghiệp có điểm đạt yêu cầu và được công nhận là tương đương với môn học, mô đun, môn thi tốt nghiệp trong chương trình của Trường.

V. Thông tin liên hệ:

Bộ phận tuyển sinh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh,

Số 117, Đường Nguyễn Viết Xuân - Phường Hưng Dũng - Thành phố Vinh - Nghệ An.

Điện thoại: 02383.833.002; Hotline: 0979.681.724

E-mail: tuyensinhdhspktv@gmail.com

Website: www.vuted.edu.vn; tuyensinh.vuted.edu.vn

 

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

- Bộ LĐTB&XH (để báo cáo);

- Ban giám hiệu (để chỉ đạo);

- Các đơn vị trong toàn trường;

- Trang Web Nhà trường;

- Lưu: VT, ĐT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

TS. Phạm Hữu Truyền