Thời gian làm hồ sơ thi THPT quốc gia 2019

          Theo Hướng dẫn triển khai công tác tuyển sinh năm 2019 của Bộ GD&ĐT, thời gian làm hồ sơ đăng ký thi THPT quốc gia năm 2019 bắt đầu từ ngày 01/04 đến 20/04. Các Sở GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ và nhập thông tin đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đợt 1 của thí sinh vào cơ sở dữ liệu qua cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

          Thí sinh sau khi đã đăng ký xét tuyển có thể thay đổi nguyện vọng bằng hai cách:

  • Thay đổi nguyện vọng trực tuyến: thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân được cấp để thực hiện điều chỉnh qua mạng. 
  • Thay đổi nguyện vọng qua phiếu đăng ký xét tuyển: thí sinh điền đầy đủ thông tin và gửi trực tiếp đến điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

          Nếu điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến thì thí sinh không được đăng ký thêm nguyện vọng; nếu điều chỉnh bằng phiếu đăng ký xét tuyển thì được đăng ký thêm nguyện vọng so với tổng số nguyện vọng đăng ký ban đầu. Thí sinh chỉ được thay đổi nguyện vọng đăng ký một lần trong thời gian quy định.

          Thí sinh thuộc diện được xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển phải nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng tại Sở GD&ĐT trước ngày 20/5; các Sở GD&ĐT sẽ gửi hồ sơ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển cho các trường đại học có thí sinh đăng ký trước ngày 01/6.

          Bài thi và hình thức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019:

          - Bài Thi:

          + Tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp: Khoa học Tự nhiên (tổ hợp môn Vật lí, Hóa học, Sinh học - viết tắt là KHTN), Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT - viết tắt là KHXH).

          + Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục THPT (gọi tắt là thí sinh Giáo dục THPT) phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và một bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp; thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (gọi tắt là thí sinh GDTX) phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn) và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh được chọn đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT. Lưu ý: thí sinh đã đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả 2 bài thi này; nếu thí sinh bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT.

          Thí sinh GDTX có thể chọn đăng ký dự thi cả bài thi Ngoại ngữ để dùng điểm bài thi này xét tuyển ĐH, CĐ, TC; không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

           + Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ, TC.

          - Hình thức thi:

          + Các bài thi Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp: thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi tắt là thi trắc nghiệm).

          + Bài thi Ngữ văn: thi theo hình thức tự luận.

          Lịch thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019:          

Ngày Buổi Bài thi/
môn thi thành phần của bài thi tổ hợp
Thời gian làm bài Giờ phát đề thi cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài
24/6/2019 SÁNG 08 giờ 00. Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi
CHIỀU 14 giờ 00. Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi; đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi
25/6/2019 SÁNG Ngữ văn 120 phút 07 giờ 30 07 giờ 35
CHIỀU Toán 90 phút 14 giờ 20 14 giờ 30
26/6/2019 SÁNG Bài thi
 KHTN
Vật lí 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35
Hóa học 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35
Sinh học 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35
CHIỀU Ngoại ngữ 60 phút 14 giờ 20 14 giờ 30
27/6/2019 SÁNG Bài thi
KHXH
Lịch sử 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35
Địa lí 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35
Giáo dục công dân 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35
CHIỀU Dự phòng