Cẩm nang tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2024