ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN

  • 1 Tra cứu hồ sơ
  • 2 Nộp hồ sơ nhập học
  • 3 Thanh toán phí nhập học

TRA CỨU HỒ SƠ TRÚNG TUYỂN

Xem hướng dẫn nhập học online