Lịch sử hình thành

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh là đại học công lập với 60 năm xây dựng và phát triển, có chức năng đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật, giáo viên dạy nghề trình độ đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

CƠ SỞ VẬT CHẤT

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Có hệ thống quản lý chất lượng hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2008

MÔI TRƯỜNG, CƠ HỘI PHÁT TRIỂN

MÔI TRƯỜNG, CƠ HỘI PHÁT TRIỂN

Kỹ năng mềm và kỹ năng khởi nghiệp giúp lập nghiệp thành công

CAM KẾT CỦA NHÀ TRƯỜNG

CAM KẾT CỦA NHÀ TRƯỜNG

Sinh viên tự tin và cầu tiến để lập nghiệp

GƯƠNG MẶT VUTED