Học Cao đẳng - Thời gian học ngắn, học phí thấp, chất lượng cao

Từ năm học 2017-2018, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (SKV) triển khai đào tạo trình độ Cao đẳng (cao đẳng chính quy và Cao đẳng nghề trước đây) theo chương trình mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tạo thuận lợi cho người học. Những ưu điểm chính của chương trình Cao đẳng mới:

1. Thời gian đào tạo:

- 2 năm: đối với các ngành/nghề: [1] Công nghệ thông tin,[2] Quản trị mạng máy tính,[3] Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính,[4] Kế toán, [5]Quản trị kinh doanh,[6] Kế toán doanh nghiệp,[7] Maketting thương mại,[8] Công tác xã hội,[9] Sư phạm kỹ thuật công nghiệp.

- 2,5 năm: đối với các ngành, nghề: [1] Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử,[2] Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa,[3] Điện công nghiệp,[4] Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong CN,[5] Hàn,[6] Công nghệ chế tạo máy,[7] Cắt gọt kim loại,[8] Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử,[9] Chế tạo thiết bị cơ khí,[10] Công nghệ kỹ thuật ô tô,[11] Công nghệ kỹ thuật cơ khí,[12] Lắp đặt thiết bị cơ khí,[13] Cấp thoát nước,[14] Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí,[15] Nguội sửa chữa máy công cụ,[16] Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông,[17] Điện tử công nghiệp, [18] Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

2. Tổ chức đào tạo theo phương thức tích luỹ tín chỉ và mô đun: sinh viên có thể rút ngắn thời gian đào tạo hơn nữa.

3. Văn bằng:

- Chương trình đào tạo chú trọng kỹ năng thực hành nghề nghiệp: các học phần thực hành chiếm thời gian lớn trong chương trình.

- Cấp bằng Cao đẳng và công nhận danh hiệu Cử nhân thực hành đối với các ngành/nghề: [1] Kế toán, [2]Quản trị kinh doanh,[3] Kế toán doanh nghiệp,[4] Maketting thương mại,[5] Công tác xã hội,[6] Sư phạm kỹ thuật công nghiệp.

- Cấp bằng Cao đẳng và công nhận danh hiệu Kỹ sư thực hành đối với các ngành/nghề: [1] Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử,[2] Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa,[3] Điện công nghiệp,[4] Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong CN,[5] Hàn,[6] Công nghệ chế tạo máy,[7] Cắt gọt kim loại,[8] Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử,[9] Chế tạo thiết bị cơ khí,[10] Công nghệ kỹ thuật ô tô,[11] Công nghệ kỹ thuật cơ khí,[12] Lắp đặt thiết bị cơ khí,[13] Cấp thoát nước,[14] Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí,[15] Nguội sửa chữa máy công cụ,[16] Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông,[17] Điện tử công nghiệp, [18] Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.[20] Công nghệ thông tin,[21] Quản trị mạng máy tính,[22] Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính.

4. Mức học phí: 150.000đ/tín chỉ (tương đương 450.000đ/tháng);

 

© 2016 - Bộ phận Tuyển sinh - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
Địa chỉ: Số 117 - Đường Nguyễn Viết Xuân - Phường Hưng Dũng - Thành Phố Vinh - Nghệ An.
Điện thoại: 02383.833.002; Hotline: 0979.681.724
Home | Tuyển sinh | Đang Online: 5 | Tổng Truy cập: 39966